Specjalizujemy się w wykonawstwie wszelkiego rodzaju robót elektrycznych w budownictwie ogólnym i przemysłowym, w zakresie od instalacji słaboprądowych po sieci zasilające średnich napięć. Jesteśmy producentem rozdzielnic oraz złącz kablowych do obiektów mieszkalnych, użyteczności publicznej i przemysłu.

Zakres naszych usług

ENERGETYCZNE SIECI ZEWNĘTRZNE

Sieci zasilające średnich napięć. Jesteśmy producentem rozdzielnic oraz złącz kablowych do obiektów mieszkalnych, użyteczności publicznej i przemysłu.
- Linie energetyczne kablowe i napowietrzne nN i SN
- Linie oświetlenia ulicznego oraz zewnętrznego
- Linie telekomunikacyjne
- Dostawa i montaż stacji transformatorowych
- Produkcja rozdzielnic elektrycznych
- Projektowanie sieci energetycznych nN i SN


ELEKTRYCZNE INSTALACJE WEWNĘTRZNE

Oferujemy wykonawstwo:
- Telewizji przemysłowej
- Kontroli dostępu
- Kontroli czasu pracy
- Instalacje przeciwpożarowe oraz oddymiania
- Instalacje alarmowe
- Instalacje i urządzenia AKPiA i BMS
- Pomiary elektryczne
- Projektowanie i wdrażanie systemów inteligentnych budynków EIB/KNX
- Roboty ogólnobudowlane w generalnym wykonawstwie.
- Instalacje oświetleniowe

ELEKTRYCZNE INSTALACJE WEWNĘTRZNE

Oferujemy wykonawstwo:
- Telewizji przemysłowej
- Kontroli dostępu
- Kontroli czasu pracy
- Instalacje przeciwpożarowe oraz oddymiania
- Instalacje alarmowe
- Instalacje i urządzenia AKPiA i BMS
- Pomiary elektryczne
- Projektowanie i wdrażanie systemów inteligentnych budynków EIB/KNX
- Roboty ogólnobudowlane w generalnym wykonawstwie.
- Instalacje oświetleniowe


SIECI OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

Na wykonane roboty udzielamy wieloletniej gwarancji. Zapewniamy terminowość robót zgodnie z ustalonym harmonogramem. Stosujemy umiarkowane stawki, każdorazowo negocjowane z Inwestorem. Gwarantujemy najwyższą jakość opartą o system zarządzania jakością certyfikowany na zgodność z PN-EN ISO 9001:2001 funkcjonujący od 2001 roku