Wieloletnie doświadczenie naszej kadry oraz liczne zakończone inwestycje przekładają się na zaufanie i satysfakcje naszych partnerów i klientów. Od początku naszej działalności zrealizowaliśmy na terenie Polski, następujące projekty w dziedzinie energetyki.

Linie kable i napowietrzne SN i nn:

 • Modernizacja linii napowietrznej SN 20 kV L-304 na odcinku od stacji transformatorowej R-304-3 w m. Bogaczów do słupa nr 134 w m. Pomocne, gmina Męcinka;
 • Awaryjna wymiana linii kablowych SN 20kV wychodzących ze stacji 110/20kV JWR, PAW, PSW
 • Budowa linii kablowego SN dla zasilania podstawowego oraz rezerwowego zakładu IS Polska Sp. z o. o.
 • Budowa przyłącza kablowego nN w miejscowości Gniewomierz dz. 5/30, gmina Legnickie Pole
 • Wymiana linii kablowych nN w Lubinie
 • Awaryjne prace na linii napowietrznej 20 kV L-331 na odcinkach od słupa 97 do R-331-15 w miejscowości Drzymałowice, od słupa 331-46/12 do 331-46/17 w miejscowości Pichorowice oraz od odłącznika 283 do stacji R-331-61 Piekary, R-331-63 Piekary i R-331-33 Dźwigórz
 • Awaryjne prace na linii napowietrznej 20 kV L-331 od słupa nr 97 do R-331-15 w m. Drzymałowice
 • Modernizacja linii nN i oświetlenia drogowego w miejscowości Mikołajowice gmina Legnickie Pole
 • Awaryjne prace na linii napowietrznej 0,4 kV w m. Snowidza gm. Mściwojów
 • Modernizacja linii napowietrznej nN w Jaworze ul. Jana Pawła II

Budowa stacji transformatowych 20/0,4 KV:

 • Budowa stacji transformatorowej 20/0,4kV wraz z dowiązaniem linii kablowych SN i nN dla zasilania domków jednorodzinnych w m. Jawor, ul. Lubińska, dz. nr 188/4 do 188/15, gm. Jawor
 • Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 20/0,4 kV wraz z dowiązaniami linii kablowych Sn 20 kV i nn 0,4 kV dla zasilania budynków mieszkalnych przy ul. Krzemienieckiej w Lubinie
 • Budowa stacji transformatorowej 20/0,4kV wraz z dowiązaniem 20kV oraz budową linii kablowej 0,4kV dla zasilania budynków wielorodzinnych w m. Lubin ul. Słowiańska
 • Budowa słupowej stacji transformatorowej 20/0,4 kV oraz przebudowa linii kablowych SN 20 kV L-895 i L-965 i linii kablowej nN 0,4 kV w miejscowości Dębinka, gm. Pęcław
 • Budowa stacji kontenerowej 20/0,4kV oraz linii kablowej SN dla zakładu produkcyjnego MATECS
 • Modernizacja stacji 20/0,4 kV R-324-12 przy ul. Starojaworskiej w Jaworze
 • Modernizacja części budowlanej i eklektycznej w stacjach 20/0,4V w Głogowie i Krzepowie

Budowa oświetlenia zewnętrznego

 • Przebudowa oświetlenia drogowego w Świebodzicach ul. Chrobrego
 • Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Mikołajowice gmina Legnickie Pole
 • Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Snowidza gm. Mściwojów
 • Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Jawor

Elektryczne instalacje wewnętrzne

 • Wykonanie wszystkich robót instalacyjnych sieci oraz instalacji elektrycznych i niskoprądowych na budowie rozbudowy zakładu firmy C+P Systemy Meblowe Sp. z o. o. w Legnicy
 • Montaż systemu samoczynnego oddymiania klatek schodowych wraz z wymianą drzwi do piwnic w budynkach przy ul. Modrzewiowej 4-12 i 14-20 w Lubinie
 • Przebudowa instalacji elektrycznych wraz z remontem klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Topolowej 2 w Lubinie
 • Wykonanie instalacji nowego oświetlenia Pompowni II LPWiK S.A. w Legnicy ul. Nowodworska 1
 • Przebudowa instalacji elektrycznej w przedszkolu – Tarnówek 2
 • Wykonanie instalacji elektrycznej na terenie KGHM Głogów

Projektowanie sieci i instalacji energetycznej

 • Przebudowa linii napowietrznej SN 20V w Pichorowicach;
 • Budowa linii napowietrzno-kablowej 20kV, powiązanie linii L-953 w m. Miłoradzice z linią L-961 w m. Raszowa Duża, gmina Lubin.
 • Budowa słupowej stacji transformatorowej 20/0,4kV wraz z dowiązaniem sieci średniego i niskiego napięcia w miejscowości Granowice, gmina Wądroże Wielkie
 • Modernizacji linii napowietrznych 20kV L-714 – wymiana słupów i przewodów na niepełnoizolowane w miejscowości Nowe Łąki.
 • Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Koskowice, gmina Legnickie Pole.
 • Modernizacji linii napowietrznych 20kV L-249 – wymiana słupów i przewodów gołych na niepełnoizolowane w miejscowości Łaźniki