Specjalizujemy się w wykonawstwie wszelkiego rodzaju robót elektrycznych w budownictwie ogólnym i przemysłowym, w zakresie od instalacji słaboprądowych po sieci zasilające średnich napięć. Jesteśmy producentem rozdzielnic oraz złącz kablowych do obiektów mieszkalnych, użyteczności publicznej i przemysłu.

Oferujemy wykonawstwo:

 • Elektrycznych instalacji wewnętrznych
 • Sieci okablowania strukturalnego
 • Telewizji przemysłowej
 • Kontroli dostępu
 • Kontroli czasu pracy
 • Instalacje sygnalizacji pożaru
 • Instalacje alarmowe
 • Instalacje i urządzenia AKPiA i BMS
 • Linie energetyczne kablowe i napowietrzne SN i nn
 • Linie telekomunikacyjne
 • Dostawa i montaż stacji transformatorowych
 • Produkcję rozdzielnic elektrycznych
 • Dokumentacje na roboty elektryczne i teletechniczne
 • Pomiary elektryczne
 • Projektowanie i wdrażanie systemów inteligentnych budynków EIB/KNX
 • Roboty ogólnobudowlane w generalnym wykonawstwie.

Na wykonane roboty udzielamy wieloletniej gwarancji. Zapewniamy terminowość robót zgodnie z ustalonym harmonogramem. Stosujemy umiarkowane stawki, każdorazowo negocjowane z Inwestorem. Gwarantujemy najwyższą jakość opartą o system zarządzania jakością certyfikowany na zgodność z PN-EN ISO 9001:2001 funkcjonujący od 2001 roku