Specjalizujemy się w wykonawstwie wszelkiego rodzaju robót energetycznych w budownictwie ogólnym i przemysłowym, w zakresie od instalacji słaboprądowych po sieci zasilające średnich napięć.

Oferujemy wykonawstwo:

 • Budowa linii kablowych SN i nn
 • Budowa linii napowietrznych SN i nn
 • Budowa stacji transformatowych 20/0,4 KV
 • Budowa oświetlenia zewnętrznego
 • Elektrycznych instalacji wewnętrznych
 • Sieci okablowania strukturalnego
 • Kontroli dostępu
 • Instalacje sygnalizacji pożaru
 • Instalacje alarmowe
 • Instalacje i urządzenia AKPiA i BMS
 • Linie telekomunikacyjne
 • Dokumentacje na roboty elektryczne i teletechniczne
 • Pomiary elektryczne
 • Pomiary kamerą termowizyjna
 • Lokalizacja uszkodzeń kabli
 • Projektowanie sieci i instalacji energetycznej

Na wykonane roboty udzielamy wieloletniej gwarancji. Zapewniamy terminowość robót zgodnie z ustalonym harmonogramem. Stosujemy umiarkowane stawki, każdorazowo negocjowane z Inwestorem. Gwarantujemy najwyższą jakość opartą o system zarządzania jakością certyfikowany na zgodność z PN-EN ISO 9001:2001 funkcjonujący od 2001 roku