Sieci i instalacje energetyczne to zakres prac wymagający nie tylko dokładności i profesjonalizmu, ale także dobrego planowania. Zależy od tego sprawne funkcjonowanie zarówno nieruchomości prywatnych, jak i przemysłowych, bowiem źle pociągnięta instalacja może być narażona na różnego rodzaju awarie lub kolizje z robotami przeprowadzanymi w pobliżu. Kiedy zdarza się taki wypadek, bardzo często skutkuje od sporymi stratami, gdyż odcięcie dostępu do energii elektrycznej w oczywisty sposób pozbawia budynek zdolności do wykonywania swoich działań.

Jednym z najważniejszych niebezpieczeństw są wspomniane wcześniej kolizje. Polegają one na tym, że istniejąca już instalacja elektryczna może wchodzić w niebezpieczny kontakt z innymi inwestycjami realizowanymi w pobliżu, co z racji potencjalnego ryzyka wymaga przebudowy sieci. lepiej zabezpieczyć się przed tym od razu, ale niestety niekiedy nie jest to możliwe. Jeśli chodzi o kolizje energetyczne Legnica jest miastem, w którym trzeba szczególnie uważać.